ИРГР „К.Малков“ търси да назначи „Биолог, молекулярен“

ИРГР-Садово, обявява свободна щатна бройка (1 бр.) за: „Биолог, молекулярен“, за работа в лаборатория „Молекулярна биология“. Изисквания за заемане на длъжността: Образование: Висше, образователно-квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър“ по молекулярна биология. Опит: не е задължителен. Основни задължения включват: Участие в експериментална биотехнологична и молекулярно-биологична работа по научни и научно-приложни задачи. Анализиране и систематизиране на получените…

ИРГР-САДОВО ПРЕДСТАВЯ ПОСТИЖЕНИЯТА СИ НА АГРА 2023

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово Ви очаква на Международното изложение АГРА 2023 в Палата № 6. Институтът представя сортовете пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, твърда пшеница, фъстъци, сусам и ориз, от които се произвеждат семена. ИРГР участва в Конкурса за иновации с нов сорт фъстъци „Адата“. На щанда ще се запознаете…

ТЕХНИЧЕСКА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BGPLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ” – Етап II, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BGPLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ” – Етап II, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ   На 15.02.2023 г. в ИРГР-Садово се проведе работна среща по проект BGPLANTNET, Договор № КП-06Н36/2/13.12.2019 г. на ФНИ.   Целта на проекта е изграждане на цялостна информационна мрежа за растителни…

ДЕМОНСТРАТИВНО ПРЪСКАНЕ НА ПОСЕВИ ПШЕНИЦА С ДРОН В ИРГР-САДОВО

ДЕМОНСТРАТИВНО ПРЪСКАНЕ НА ПОСЕВИ ПШЕНИЦА С ДРОН В ИРГР-САДОВО На 21.06.2022 г. на опитното поле на Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово се проведе презентация и демонстрация на земеделски дрон. Гости на събитието бяха земеделски производители и ученици от Селскостопанската гимназия (ССГ) в гр. Садово, с която ИРГР работи в партньорство. Гостите…

Юбилейна година за ИРГР „К.Малков“ – Садово

2022 г. – Юбилейна година за ИРГР „К.Малков“ – Садово   140 г. Земеделска наука в България 120 г. Държавна земеделска опитна станция – Садово 120 г. От рождението на акад. Павел Попов 45 г. Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – Садово   МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „140 г. Земеделска наука в Садово и…