ИРГР-САДОВО – КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ „БИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОТ БОБОВИ И МЕДИЦИНСКИ ВИДОВЕ – ОСОБЕНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ“ В ПАРТНЬОРСТВО С ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ИРГР-САДОВО – КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ „БИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОТ БОБОВИ И МЕДИЦИНСКИ ВИДОВЕ – ОСОБЕНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ“ В ПАРТНЬОРСТВО С ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА     Устойчивото производство на различни култури заема ключова роля в осигуряване хранителната сигурност на човека, в разнообразяване и обогатяване диетата с важни хранителни елементи,…