ПОКАНА ЗА ДЕН НА ФЕРМЕРА В САДОВО - 29.05.2024 г.
Вижте повече
ОФЕРТА ЗА СЕМЕНА 2023 г.
Вижте повече
150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КОНСТАНТИН МАЛКОВ
Вижте повече
ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА ЗА ИРГР ``К.МАЛКОВ`` - САДОВО
140 г. Земеделска наука в България

120 г. Държавна земеделска опитна станция – Садово

120 г. От рождението на акад. Павел Попов

45 г. Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – Садово

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2022

Вижте повече
ИРГР САДОВО ПРОДАВА СОРТОВЕ БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ
Вижте повече
КОНФЕРЕНЦИЯ 2017
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
”135 Години Земеделска Наука в Садово и 40 години Институт по Растителни Генетични Ресурси – Садово”
Вижте повече

Опазването на растителните генетични ресурси, част от културното наследство на България, е наше задължение, което дава на бъдещите поколения шанс за създаване на зародишна плазма по изискванията на новото време

„Последната мисъл на К. Малков бе за любимото опитно поле, където пожела да бъде погребан, за да чува, може би като в сън, шума на люлените от вятъра златни класове и като верен страж да бди над онези, които ще продължат наченатото от него дело в тая негова светиня“.

Институтът по растителни генетични ресурси “К. Малков” e наследник на богата история и традиции в земеделската наука. През 1882 г. в Садово е организирано първото земеделско ”опитно поле” с добре обзаведени лаборатории   (т. н. сервизи) и е поставено началото на земеделската наука в България.  През 1902 г.  опитното поле прераства в първата Земеделска опитна станция с директор знаменития български учен Константин Малков и България се нарежда на пето място в света с организирани агрономически изследвания.

Институтът по интродукция и растителни ресурси е създаден с ПМС през 1977 г. на основата на Опитна станция “К. Малков”, Станцията по сортоподдържане и семепроизводство в Садово и Секцията по генетични ресурси от Института по генетика в София. От 2001 г. с ПМС 270/15.12.2000 г. е преименуван в Институт по растителни генетични ресурси.

Институтът се намира в град Садово, разположен в Централна Южна България и на разстояние 15 км от Пловдив. Гр. Садово е административен център на Община Садово. Територията е с изразен континентален климат – топло лято и студена зима. През 1916 г. в Метереологична станция – Садово е измерена най-високата температура за България -45,20С.

ИРГР притежава 2700 da обработваема земя, от които 1550 da – опитни полета и 1150 da семепроизводствена база.

ИРГР разполага с Национална семенна генбанка, ботаническа градина, хербарий, компютърен център и специализирани лаборатории по: семезнание, растителна защита, биохимия, физиология на растенията, агрохимия, растителни биотехнологиии и качество на зърното. 

Институт по растителни генетични ресурси е акредитиран да подготвя редовни и задочни докторанти в професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство по научните специалности: Селекция и семепроизводство на културните растения” и Растениевъдство; разполага с квалифицирани научни кадри и добра материалната база за провеждане на учебни практики и стажове на ученици, студенти и докторанти, вкл. по програма Еразъм+, и за ръководство на дипломанти по различни направления на земеделската наука.

Основните научни направления в Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово са насочени към:

  • Събиране, изучаване, съхранение, документация и използване на растителните генетични ресурси;
  • ИРГР е Национален координатор на Програмата по растителни генетични ресурси, която е част от Европейската програма по растителни генетични ресурси;
  • Поддържане в  Националната генбанка, карантина и ботаническа градина на растителните видове по критерии, съгласувани с ФАО;
  • Изпълнение на селекционни програми по основни за страната култури и създаване на конкурентни висококачествени сортове пшеница, тритикале, овес, ръж, ориз, фъстъци, сусам, грах, нахут, домати, пипер, патладжан, салата и др.
  • Прилагане на съвременни растителни биотехнологични методи за опазването на растителните генетични ресурси и в селекцията.
ОФЕРТА ЗА СЕМЕНА 2023 г.
Вижте повече
150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КОНСТАНТИН МАЛКОВ
Вижте повече
ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА ЗА ИРГР ``К.МАЛКОВ`` - САДОВО
140 г. Земеделска наука в България

120 г. Държавна земеделска опитна станция – Садово

120 г. От рождението на акад. Павел Попов

45 г. Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – Садово

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2022

Вижте повече
ИРГР САДОВО ПРОДАВА СОРТОВЕ БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ
Вижте повече
КОНФЕРЕНЦИЯ 2017
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
”135 Години Земеделска Наука в Садово и 40 години Институт по Растителни Генетични Ресурси – Садово”
Вижте повече

Опазването на растителните генетични ресурси, част от културното наследство на България, е наше задължение, което дава на бъдещите поколения шанс за създаване на зародишна плазма по изискванията на новото време

„Последната мисъл на К. Малков бе за любимото опитно поле, където пожела да бъде погребан, за да чува, може би като в сън, шума на люлените от вятъра златни класове и като верен страж да бди над онези, които ще продължат наченатото от него дело в тая негова светиня“.

Институтът по растителни генетични ресурси “К. Малков” e наследник на богата история и традиции в земеделската наука. През 1882 г. в Садово е организирано първото земеделско ”опитно поле” с добре обзаведени лаборатории   (т. н. сервизи) и е поставено началото на земеделската наука в България.  През 1902 г.  опитното поле прераства в първата Земеделска опитна станция с директор знаменития български учен Константин Малков и България се нарежда на пето място в света с организирани агрономически изследвания.

Институтът по интродукция и растителни ресурси е създаден с ПМС през 1977 г. на основата на Опитна станция “К. Малков”, Станцията по сортоподдържане и семепроизводство в Садово и Секцията по генетични ресурси от Института по генетика в София. От 2001 г. с ПМС 270/15.12.2000 г. е преименуван в Институт по растителни генетични ресурси.

Институтът се намира в град Садово, разположен в Централна Южна България и на разстояние 15 км от Пловдив. Гр. Садово е административен център на Община Садово. Територията е с изразен континентален климат – топло лято и студена зима. През 1916 г. в Метереологична станция – Садово е измерена най-високата температура за България -45,20С.

ИРГР притежава 2700 da обработваема земя, от които 1550 da – опитни полета и 1150 da семепроизводствена база.

ИРГР разполага с Национална семенна генбанка, ботаническа градина, хербарий, компютърен център и специализирани лаборатории по: семезнание, растителна защита, биохимия, физиология на растенията, агрохимия, растителни биотехнологиии и качество на зърното. 

Институт по растителни генетични ресурси е акредитиран да подготвя редовни и задочни докторанти в професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство по научните специалности: Селекция и семепроизводство на културните растения” и Растениевъдство; разполага с квалифицирани научни кадри и добра материалната база за провеждане на учебни практики и стажове на ученици, студенти и докторанти, вкл. по програма Еразъм+, и за ръководство на дипломанти по различни направления на земеделската наука.

Основните научни направления в Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово са насочени към:

  • Събиране, изучаване, съхранение, документация и използване на растителните генетични ресурси;
  • ИРГР е Национален координатор на Програмата по растителни генетични ресурси, която е част от Европейската програма по растителни генетични ресурси;
  • Поддържане в  Националната генбанка, карантина и ботаническа градина на растителните видове по критерии, съгласувани с ФАО;
  • Изпълнение на селекционни програми по основни за страната култури и създаване на конкурентни висококачествени сортове пшеница, тритикале, овес, ръж, ориз, фъстъци, сусам, грах, нахут, домати, пипер, патладжан, салата и др.
  • Прилагане на съвременни растителни биотехнологични методи за опазването на растителните генетични ресурси и в селекцията.

За контакти:

тел./факс. 032 629026

Е-mail: ipgr_sadovo@abv.bg

Адрес за кореспонденция:

бул. “Дружба” № 2

гр. Садово п. к. 4122 обл. Пловдив

Работно време

Сутрин

8:00 – 12:00

Обедна почивка

12:00  – 12:30

Следобед

12:30  – 16:30

Почивни дни

СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

моб. тел. 088 864 45 85 Директор

моб. тел. 088 901 69 74 Зам. Директор

моб. тел. 087 815 91 62 Научен секретар

моб. тел. 088 971 95 16 БНОМ

Web: www.ipgrbg.com