Селскостопанска академия е представена на XIX сесия на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие (CGRFA) към ФАО

Селскостопанска академия е представена на XIX сесия на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие (CGRFA) към ФАО Доц. д-р Катя Узунджалиева – Директор на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово и доц. д-р Елица Петрова – Директор на Институт по рибни ресурси – Варна, като представители на ССА участват на…