Семинар на националните контактни лица в Европейския електронен каталог за растителни генетични ресурси “EURISCO Training Workshop 2023” се проведе в Пловдив

Семинар на националните контактни лица в Европейския електронен каталог за растителни генетични ресурси “EURISCO Training Workshop 2023” се проведе в Пловдив В периода 12–14.09.2023 г. в Пловдив се проведе Семинар на националните контактни лица в Европейския електронен каталог за растителни генетични ресурс “EURISCO Training Workshop 2023”. Организатор и финансираща организация на събитието е Европейската програма…

Селскостопанска академия е представена на XIX сесия на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие (CGRFA) към ФАО

Селскостопанска академия е представена на XIX сесия на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие (CGRFA) към ФАО Доц. д-р Катя Узунджалиева – Директор на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово и доц. д-р Елица Петрова – Директор на Институт по рибни ресурси – Варна, като представители на ССА участват на…

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ ПО ПРОЕКТ НА ФНИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ ПО ПРОЕКТ НА ФНИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ В периода 11-14.07.2023 г. ИРГР-Садово посрещна партньори от Китайската академия за селскостопански науки по двустранен проект на тема „Обогатяване на разнообразието от зърнено-бобови култури между България и Китай – интродукция и оценка във връзка с глобалните климатични промени“,…

ИРГР-САДОВО – КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ „БИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОТ БОБОВИ И МЕДИЦИНСКИ ВИДОВЕ – ОСОБЕНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ“ В ПАРТНЬОРСТВО С ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ИРГР-САДОВО – КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ „БИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОТ БОБОВИ И МЕДИЦИНСКИ ВИДОВЕ – ОСОБЕНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ“ В ПАРТНЬОРСТВО С ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА     Устойчивото производство на различни култури заема ключова роля в осигуряване хранителната сигурност на човека, в разнообразяване и обогатяване диетата с важни хранителни елементи,…

ИРГР „К.Малков“ търси да назначи „Биолог, молекулярен“

ИРГР-Садово, обявява свободна щатна бройка (1 бр.) за: „Биолог, молекулярен“, за работа в лаборатория „Молекулярна биология“. Изисквания за заемане на длъжността: Образование: Висше, образователно-квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър“ по молекулярна биология. Опит: не е задължителен. Основни задължения включват: Участие в експериментална биотехнологична и молекулярно-биологична работа по научни и научно-приложни задачи. Анализиране и систематизиране на получените…

ТЕХНИЧЕСКА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BGPLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ” – Етап II, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BGPLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА – РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ” – Етап II, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ   На 15.02.2023 г. в ИРГР-Садово се проведе работна среща по проект BGPLANTNET, Договор № КП-06Н36/2/13.12.2019 г. на ФНИ.   Целта на проекта е изграждане на цялостна информационна мрежа за растителни…