“ Доставка на дизелово гориво за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово ”

Обява 02/2017 Понеделник, 24 април 2017 “ Доставка на дизелово гориво за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово ”   Обява Документация Техническа спецификация   Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 Приложение 12 Приложение 13…

“Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово”

Обява 01/2017 Понеделник, 24 април 2017   “Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово”   Обява Документация Техническа спецификация   Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 Приложение…

Обществена поръчка „Доставка на минерални торове за дейността на ИРГР Садово през 2016 г.“

1. zapoved za otkrivane na protsedura 2. reshenie 3. obyavlenie 4. Dokumentacia 5. Tehnicheska spetsifikatsia 6. Obraztsi 7. Proekto-dogovor 8. zapoved za naznachavane na komisia – OP za dostavka na torove 9. protokol ot 09.02.2016 – OP torove 10. protokol ot 17.02.2016 11. protokol ot 22.02.2016 12. zapoved – udaljavane sroka na komisiyata 13. protokol…

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2017

П Р О Г Р А М А   Н А   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Т А П О К А Н А   Поздравителни адреси – юбилей 2017 Доклади от конференцията   Юбилей „135 години земеделска наука в Садово и 40 години Институт по растителни генетични ресурси“,…