„Доставка на ел. енергия за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово ”

Обява 04/2017г. Четвъртък, 15 юни 2017г.   Доставка на ел. енергия за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово     Обява – ОП ел. енергия 2017 Документация Техническа спецификация   Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9 Приложение 10 Приложение…