2022 г. – Юбилейна година за ИРГР „К.Малков“ – Садово

 

140 г. Земеделска наука в България

120 г. Държавна земеделска опитна станция – Садово

120 г. От рождението на акад. Павел Попов

45 г. Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – Садово

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „140 г. Земеделска наука в Садово и 45 г. Институт по растителни генетични ресурси”

Първо съобщение

Заявка за участие

Изисквания за авторите

 

Програма на конференцията