Обява 1/2019

Вторник, 30 април 2019 г

„Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана и охрана чрез СОТ на обекти на ИРГР „К. Малков“, гр. Садово“

Договор охрана 2019г.


Обява 4/2018

Петък, 4 май 2018 г.

„Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана и охрана чрез СОТ на обекти на ИРГР „К. Малков“, гр. Садово“

Договор охрана 2018г.


Обява 03/2017

Вторник, 09 май, 2017г.

„Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана и охрана чрез СОТ на обекти на ИРГР „К. Малков“, гр. Садово“

 

Договор охрана 2017г.