gerganadesheva

Доц. д-р

Гергана Дешева

Национална Генбанка

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Съхранение на РГР в семенна генбанка.Мониторинг на съхранението; база данни за поддържане на генетично разнообразие и прогнозиране на необходимостта от репродуциране на семенните проби.

Сортовата идентичност, междусортово вариране и вътресортово вариране при зърнено житни култури чрез методите на ISTA.

Поддържане и оценка на еx situ колекция от видове пшеници и техните диви родственици чрез използване на международни дескриптори.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0879 554 898

e-mail: gergana_desheva@ipgr.org

gergana_desheva@abv.bg

katq

Доц. д-р

Катя Узунджалиева

Д И Р Е К Т О Р

Национален координатор на РГР в ECPGR

 

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Опазване, съхранение и  използване на растителни генетични ресурси от  медицински и декоративни видове с Български и чуждестранен произход, опазване и използване на дивите родственици на културните растения, редки и защитени видове от Българската флора.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

тел./факс: 032 62 90 26

GSM: 088 8 644 585

e-mail: katya_uzundzalieva@ipgr.org

kspasova69@gmail.com

cvetelinastoilova

Проф. д-р

Цветелина Стоилова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Управление на ex situ колекции РГР

Събиране, изучаване и обогатяване на колекции от зърнено-бобови култури: вигна, фасул, леща.

Молекулярни маркери.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

тел./факс: 032 62 90 26

GSM: 0879 016 974

e-mail: tzvetelina_stoilova@ipgr.org

tz_st@abv.bg

Chavdarov

Проф. д-р

Петър Чавдаров

Председател на Общо събрание на учените

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Проучвания върху имунитетните реакции на културните растения към фитопатогените при полски и лабораторни условия.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0884 033 833

e-mail: petar_chavdarov@ipgr.org

chavdarov_petar@abv.bg

Доц. д-р

Веселина Машева

Зам. директор

 

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси
Куратор на ex situ колекции зеленчукови култури – домати, пипер, патладжан

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

тел./факс: 032 629026

GSM: 0879 016 974

e-mail: vesselina_masheva@ipgr.org

vesi_masheva@yahoo.com

Nikolaya Velcheva

доц. д-р

Николая Велчева

Международно сътрудничество

Музей

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

  • Информационен център.
  • Национален регистър за РГР.
  • Международни бази данни.
  • Национално контактно лице в EURISCO.
  • Анализ на генетичното разнообразие чрез статистически методи.

 

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0885 012 480

e-mail: nikolaya_velcheva@abv.bg

maria

Доц. д-р инж.

Мария Събева

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Биохимична оценка на растителни генетични ресурси.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0877 737 541

e-mail: maria_sabeva@ipgr.org

sabeva_m@abv.bg

image03

Гл. ас. д-р

София Петрова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Поддържане, оценка и използване на РГР от нахут, бакла, грах, лупина, секирче и бурчак.

In situ опазване на диви родственици, интродукция, стопански и технологични качества, устойчивост на абиотични и биотични стресови фактори.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0898 429 946

         0876 183 755
e-mail: sofia_petrova@ipgr.org

soniapetrova123@abv.bg

evgenia

 Гл. ас. д-р

Евгения Вълчинова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Проучване, събиране и изучаване на колекциите от ръж и овес.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0889 285 770

         0878 723 754
e-mail: evgenia_valchinova@ipgr.org

zenj_val@abv.bg

image04

Гл. ас. д-р

Николай Нейков

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, изучаване и обогатяване на колекциите от ечемик, твърда пшеница и тритикале.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0876 375 726

e-mail: nikolay_neikov@ipgr.org

neykov.nikolay@gmail.com

stanislavaa

Гл. ас. д-р

Станислава Статева 

Област на научни изследвания

Растителни биотехнологии

  • Микроразмножаване in vitro.
  • Съхранение in vitro.
  • Клетъчни суспендиални култури.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0897 571 157

e-mail: stanislava_stateva@ipgr.org

stanislava.stateva@gmail.com

albena

Гл. ас. д-р

Албена Пенчева

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Проучване, събиране, изучаване и обогатяване на колекцията от царевица.

Еx situ опазване на инбредни линии, местни популации и стари сортове, интродукция, култивиране, абиотични и биотични стресови фактори.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0898 305 056

         0876 845 375      

e-mail: albena_pencheva@ipgr.org

albena_1172@abv.bg

IMG_20181015_204425 (1)

Гл. ас. д-р

Елисавета Василева

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Управление на ex situ колекции РГР

Куратор на листни и тиквови зеленчукови култури

от род Lactuca, род Spinacia, род Cichorium, сем. Cucurbitaceae и др.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0892 467 559

e-mail: elisaveta_vasileva@ipgr.org

esvirgr@abv.bg

image02

Гл. ас. д-р

Божидар Кьосев

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, проучване, съхранение, поддържане и документация на РГР от род Triticum и техните диви родственици.

Сортовата идентичност, междусортово вариране и вътресортово вариране чрез методите на ISTA за семеконтрол при видове пшеници.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0878 818 375
e-mail: bozhidar_kyosev@ipgr.org

b_kyosev@abv.bg

image05

Гл. ас. д-р

Иван Алексиев

Бюро за научно обслужване и маркетинг

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, изучаване и обогатяване на колекциите от зърнено-житни: сорго, просо и маслодайни култури.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0889 719 516

e-mail: ivan_aleksiev@ipgr.org

alexievi@abv.bg

V.Neshev

Ас.

Вълко Нешев

 

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Проучване по международни дескриптори, обогатяване и поддържане на ex situ колекции от зърнено-бобови култури: фасул, вигна, леща.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

тел. 032 62 90 26

GSM: 0988 872 571

e-mail: vlknshv@yahoo.com