• „Ръководство“
  • Отдел „Растителни Генетични Ресурси“
  • Отдел „Селекционно-генетичен и сортоподдържане „