Международни партньорства:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меморандум за сътрудничество между Институт по тютюна – Северна Македония и ИРГР-Садово (22.04.2024 г.)

Меморандум за сътрудничество между Университет Св. Климент Охридски – Северна Македония и ИРГР-Садово (22.04.2024 г.)

Договор за сътрудничество между КазНИИЗиР – Казахстан и ИРГР – Садово 22.05.2023 г. – ENG

Договор за сътрудничество между КазНИИЗиР – Казахстан и ИРГР – Садово 22.05.2023 г. – РУСКИ

Договор за сътрудничество между КазНИИЗиР – Алмати Казахстан и ИРГР – Садово 10.05.2023 г.

 

Договор за сътрудничество между Институт по растителни генетични ресурси – Садово и Национален Университет „Педро Хенрикес Урена“ – Санто Доминго (21.09.2022 г.)

Договор за сътрудничество между Институт по растителни генетични ресурси – Садово и Център за селскостопански изследвания – Мартонвашар, Унгария

 

Европейския електронен каталог за растителни генетични ресурси EURISCO, Bioversity International (2021-2030 г.)

 

Меморандум за сътрудничество между Университет за аграрни науки и ветеринарна медицина – Букурещ, Румъния и ИРГР Садово, България (10.08.2021 г.)

 

Меморандум за сътрудничество между Съвет за научни изследвания в областта на земеделието гр.Претория, Южна Африка и ИРГР Садово, България (18.07.2019г.)

 

Меморандум за сътрудничество между Институт за полски и зеленчукови култури, гр. Нови Сад, Сърбия и ИРГР Садово (30.08.2018г.)

 

Меморандум за сътрудничество между Научно-изследователски център по растителна селекция, Тракийски Университет – гр. Одрин, Турция и ИРГР Садово (28.09.2017г.)

 

Протокол за сътрудничество между Политехнически Институт в Бежа, Португалия и ИРГР Садово (11.07.2017г.)

 

Договор за сътрудничество между Институт по генетика и цитология към Националната академия на науките по земеделие в Беларус и ИРГР Садово (06.10.2016г.)

 

Договор за сътрудничество между Научно-практически център към Националната академия на науките по земеделие в Беларус и ИРГР Садово (01.06.2016г.)