В продължение на 135 години са събирани и съхранени колекции с изключителна библиографска стойност. Тук се намират автентичните трудове на Константин Малков: „Български земеделски календар”-1903 г., „Описание на местните зимни пшеници”, „Изследвания върху разни болести по растенията”, публикувани през 1906-1907 г., „Библиография” с цялостното му творчество (272 научни труда) и др. „Библиография” на акад. Павел Попов (600 научни труда); „Периодическо списание на Българското книжовно дружество” от 1872 до 1910 г.; селскостопанските списания „Орало” от 1895 до 1907 г. и „Садово” от 1898 до 1914 г.;  L’ Italia Agricola от 1869 до 1875; Illustrierte Landwirtschaft Zeitung и др.

В библиотеката има и пълни азбучни и топографски каталози с научните трудове на проф. дсн Д. Бояджиева, проф. дсн Ил. Станков, проф. дсн Ст. Георгиев, проф. дсн Д. Добрев, проф. дсн Хр. Филипов, проф. дсн А. Димов, проф. дсн Л. Кръстева и проф. дсн С. Стоянова както и на всички останали учени от ИРГР.

В библиотеката на ИРГР е създадена компютърна мрежа, в която са въведени електронни каталози с всички съхранени научни издания.

Библиотечният фонд наброява 59 577 броя.
Изложба с автентични трудове на Константин Малков и списания с негови публикации

Първият отчет за дейността на Земеделската опитна станция в Садово 1902-1903 г.

 

„Български земеделски календар“, издаван от Константин Малков се е превърнал в безценен помощник на земеделците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първото описание на местни зимни пшеници в България. Приложените изображения на различните сортове пшеници за всички екземпляри са рисувани от Константин Малков  на ръка в Германия.

 

Животът на Константин Малков е много кратък, но независимо от това наследството му е богато. В неговата библиография са отразени  272 научни труда, публикувани в България и чужбина само за 13 години активна дейност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации на Константин Малков в сп. „Орало“ от 1895 г. до края на живота му.

 

Първото изключително популярно селскостопанско списание „Садово“ излиза през 1898 г. В него Константин Малков публикува от 1900 г. до края на живота му.

 

В библиотеката на Института се съхраняват и някои изключително ценни издания, като „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“ от 1872 г., издадено в Браила,Румъния.

 

 

Такова е и „L*ITALIA AGRICOLA“, списание от 1869 г. на италиански език.

 

 

Последното издание е „Малка“ книжка за живота на Големият Учен Константин Малков, с автор Денчо Владимиров – 2007 г.