“Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово”

Обява 01/2017 Понеделник, 24 април 2017   “Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово”   Обява Документация Техническа спецификация   Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 Приложение…