Обява 02/2018

 

Вторник, 20 март 2018г.

 

“Преустройство на съществуваща лаборатория в хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културните растения (ДРКР) и на застрашени растителни видове в Националната генбанка на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, гр. Садово”

 

Документация

Техническа спецификация – Приложение № 1

Методика – Приложение № 2

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11

Образец 12

Образец 13

Образец 14

Образец 15

Образец 16

Образец 17

 

Протокол на комисията от 27.03.2018г.

 

Четвъртък, 14 юни 2018г.

Договор – ОП Хладилна камера