О Б Я В А

ИРГР Садово търси да наеме лицензиран склад за съхранение на пшеница

21.03.2017 г.

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ „К. МАЛКОВ” – САДОВО
Адрес на управление: гр. Садово, бул. „Дружба” № 2,
тел. 032 62 90 26 – Деловодство

ИРГР Садово търси да наеме лицензиран склад за съхранение на 160 тона пшеница, реколта 2015-2016 г.

Моля, изпращайте офертите си на адреса на института: гр. Садово, бул. „Дружба” № 2 или на

е-mail: ipgr_sadovo@abv.bg