01.11.2017 г.

Уважаеми колеги,

Честит празник на духовността!

Първи ноември е светла дата в националния ни календар. Ден, в който отдаваме заслужена признателност към делото на стотици народни будители, които чрез силата на словото са поддържали националното ни самочувствие. Без тяхното свято дело българската духовност не би оцеляла през вековете. Нека и в днешно време да почерпим опит от нашето славно минало, да продължим да вярваме неотклонно в жизнените сили на нашия народ и да се стремим към духовен подем. По трънливия път на нашата история плеяда извисени личности са ни дарили със светли мисли и примера на собствения си живот в името на духовното израстване и възпитание в родолюбие и патриотизъм. Ние обръщаме поглед към миналото, защото то е отправна точка към нашето ново бъдеще.

Днес е нужно да се вгледаме във времето и в себе си, в душите си, за да открием духовните си опори в миналото. Днес повече от всякога имаме нужда от нашия Паисий и Софроний, за да повярваме, че имаме какво да дадем на родината си и на Европа, за да не се срамуваме да се наречем българи, да не се срамуваме нито от езика, нито от историята си. Към тези светли имена с гордост можем да приобщим и Константин Малков – основател на земеделската наука в България и патрон на Института по растителни генетични ресурси, пред когото днес скланяме глава. Народът ни сам с ръката си, с ума си сътвори историята ни, част от която е и нашия Институт, който е дал и продължава да дава много за българската земеделска наука.

Днес повече от всякога е нужен умът ни, нужни са ръцете ни, мечтите и силен дух, за да поставим началото на новото Възраждане, защото силата на България е в самите нас. А тя идва от нашата история, култура, традиция и духовност. Чрез нея можем да посрещнем всяко изпитание без страх.

Колеги, пред всички Вас стои огромната отговорност, традициите и новаторството да се съчетаят в един общ стремеж към развитие. Нека всяко Ваше начинание да е изпълнено с онзи пълноценен смисъл, който влагаме в представата за българския просветител. Останете верен и безпристрастен коректив на настоящето в името на обществения просперитет.

Спомняйки си за героите и будителите на България, нека ги прославим днес, защото те основоположиха националното и културното ни Възраждане, начертаха пътища, които следваме.

Нека е честит празникът на всички съвременни български будители- просветители, учители, творци, на всички, които носят в себе си борбен дух, защото те палят огъня на познанието и поддържат жива българщината. Нека си пожелаем да опазваме българската духовност и да продължим да търсим нови хоризонти в образованието, науката и културата!

На всички колеги в Института пожелавам здраве и стремеж към нови творчески успехи, защото света и живота се променят само чрез възход.

Честит празник!

Доц. д-р Петър Чавдаров

Председател на Общото събрание на учените

към ИРГР Садово