КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР

Сряда, 25.04.2018 г.

 

На основание чл. 8 ал. 2 от Правилника за провеждане на конкурси за директори на структурни звена – Научни институти в ССА допуснати до участие в конкурса са:

 

1. Проф. д-р Тенчо Чолаков – Програма за развитие и управление на ИРГР Садово

2. Доц. д-р Цветелина Стоилова – Програма за развитие и управление на ИРГР Садово

3. Доц. д-р Катя Узунджалиева – Програма за развитие и управление на ИРГР Садово