ДИРЕКТОР

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР НА РГР КЪМ ECPGR

Доц. д-р Катя Узунджалиева

тел./факс: 032 629026

мобилен тел.: 0888 644 585

e-mail: ipgr_sadovo@abv.bg

kspasova69@gmail.com

ЗАМ. ДИРЕКТОР

Доц. д-р Веселина Машева

тел./факс: 032 62 90 26

мобилен тел.: 0879 016 974

e-mail: vesi_masheva@yahoo.com

НАУЧЕН СЕКРЕТАР

Доц. д-р Свилена Тошева

тел./факс: 032 62 90 26

мобилен тел.: 0878 159 162

e-mail: svilena_tosheva@ipgr.org

sv.tocheva@abv.bg