Бюрото изгражда визията, рекламира и внедрява научните постижения на ИРГР Садово, осъществява контакти с производителите, организира семепроизводството и реализацията на семената, извършва консултантска и маркетингова дейност.

 

Основни функции:

  • Пропагандира, популяризира, рекламира и развива научно-развойната дейност на Института
  • Проектира и реализира изложения, демонстративни полета и открити дни
  • Изготвя договори свързани с внедряването на нови сортове в страната и чужбина, както и за осъществяването на съвместно семепроизводство
  • Осигурява висококачествени семена с гарантирана автентичност на сортовете за семепроизводство и семенни участъци
  • Извършва консултантска дейност и различни форми на обучение за специалисти,  арендатори и фермери
  • Подготвя проекти и организира курсове, семинари и кръгли маси
  • Изготвя маркетингови проучвания свързани с дейността на института и потребностите на производителите