О  Б  Я  В  А

28.09.2017г.

Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово

търси да назначи за научно-изследователска дейност асистент към Отдел „Растителни генетични ресурси”.

Кандидатите да са с висше, аграрно образование (лозаро – градинарство или полевъдство) и завършена магистърска степен по указаните специалности.

Желателно е те да са на възраст до 30 години.

Знанието на чужд език е предимство.

Кандидатите да представят CV по Европейски образец и копия от дипломите за висше образование и магистър.

Срок за подаване на документи в Деловодството на ИРГР Садово – до 31 октомври 2017 г.