Обява 03/2018

 

Понеделник, 26 март 2018г.

 

“Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр.Садово ”

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Документация

Техническа спецификация

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 30 от ЗОП

 

Четвъртък, 5 април 2018г.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

Четвъртък, 12 април 2018г.

Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата

 

Сряда, 18 април 2018г.

Протокол на комисията от 12.04.2018г.

 

Вторник. 24 април 2018г.

Договор