Обява 03/2020

 

Вторник, 8 декември 2020

 

„Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово”

 

Документацията е достъпна на: https://app.eop.bg/today/97727

 

Срок за получаване на офертите: 06.01. 2021 г., 23:59 часа

 

Условия за отваряне на офертите: 08.01.2021 г., 11:00 часа