Обява 05/2018

Петък, 6 юли 2018

 

Доставка на дизелово гориво за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Документация

Техническа спецификация

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 30 от ЗОП

 

Понеделник, 23 юли 2018г.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

Петък, 27 юли 2018г.

Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата

 

Вторник, 31.07.2018г.

Протокол на комисията

 

Сряда, 22.08.2018г.

Договор