ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ ПО ПРОЕКТ НА ФНИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ

В периода 11-14.07.2023 г. ИРГР-Садово посрещна партньори от Китайската академия за селскостопански науки по двустранен проект на тема „Обогатяване на разнообразието от зърнено-бобови култури между България и Китай – интродукция и оценка във връзка с глобалните климатични промени“, договор КП-06-Китай/7/20.11.2020 г. на ФНИ. Ръководител на проекта от българска страна е проф. д-р Петър Чавдаров.

Проф. д-р Лишиа Ванг и проф. д-р Сухуа Ванг от Института по растениевъдство в гр. Пекин бяха посрещнати от Директора доц. д-р Катя Узунджалиева, която представи основните научни направления, постижения и изследователски проекти на ИРГР, част от Селскостопанска Академия. Програмата в ИРГР включваше работна среща с научния колектив, представяне на полската колекция от зърнено-бобови култури, запознаване с работата на генбанката, методите за дългосрочно съхранение на семена и историята на земеделската наука в музея към Института.

 

Разнообразието от местни зърнено-бобови култури – фасул и вигна, беше представено от куратора на колекцията проф. д-р Цветелина Стоилова. Проф. д-р Лишиа Ванг запозна българските си колеги с работата по съхранение, документация, характеризиране, оценка и използване на колекцията от зърнено-бобови в Института по растениевъдство към Китайската академия на селскостопански науки. Обсъдени бяха въпроси във връзка с изпълнението на работната програма по проекта. Доц. д-р Гергана Дешева представи генбанката в Садово и методиката на работа. Китайските учени посетиха камерата за дългосрочно съхранение на семена. Гл. ас. д-р Божидар Кьосев представи съвместната китайско-българска лаборатория по молекулярна биология на растителни генетични ресурси, създадена към генбанката. Обсъдени бяха анализите, които се извършват, както и възможностите за съвместна работа. В музея на Института доц. д-р Николая Велчева запозна гостите с историята на Опитната станция в Садово и на основоположника на земеделската наука в България – агронома Константин Малков. Представени бяха ценни исторически документи, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на земеделската наука, периодични издания, отчети, сборници от Юбилейни конференции, почетни дипломи и награди на колектива на ИРГР. Обсъдени бяха въпроси, свързани с документацията на растителния генофонд и изграждането на информационна система на генбанката. Във връзка с темата на проекта, интересът на партньорите от Китай е насочен към местното разнообразие от зърнено-бобови култури – фасул и вигна, и обогатяването на колекциите чрез провеждане на експедиции в селските райони на страната.

 

 

По време на визитата на китайските учени в България беше посетена частна семейна фирма в гр. Садово, занимаваща се с отглеждане и изпичане на фъстъци от сортовете, създадени в ИРГР.

Посетена беше и винарна „ДиВес Естейт“, намираща се на историческия хълм Симеонова могила в общ. Поморие. Там китайските учени участваха в арома-тур и дегустация на колекция от пет сорта българска лавандула. Насажденията са терасирани около винарната с живописна гледка към Черно море. Програмата включваше също запознаване с технологията за производство на висококачествени български вина и дегустация. Представени бяха резултати от опити при различни култури с приложение на биологични препарати – биостимулатора Amalgerol Essence и азотофиксиращи бактерии, предлагани на пазара от фирма „Меди плюс Р“.

Българският колектив предложи на учените от Китай богата културна програма в гр. София, Пловдив и Несебър.

В края на месец септември проф. д-р Цветелина Стоилова и доц. д-р Николая Велчева от ИРГР-Садово ще осъществят работна визита в Китай по проекта, като ще имат възможността да посетят и да се запознаят с работата на китайската генбанка.