НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

 

Наименование на проекта Идентифик. № Срок Ръководител Координатор Партньор Възлагател
НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ
1. Опазване и управление на растителните генетични ресурси в България Р 150 2014-2016 Проф. д-р Тенчо Чолаков ССА
2. Приложение на методите на растителните биотехнологии за опазване на растителните генетични ресурси и използването им за нови биотехнологични и селекционни решения Р 152 2014- 2016 Доц. д-р Руска Русева ССА
3. Създаване на нови високодобивни сортове обикновена зимна пшеница с комплекс от стопански качества и висока екологична пластичност, подходящи за сухите райони на страната Р 153 2014-2016 Доц. д-р Златина Ур ССА
4. Интродукция, селекция и агротехника на ориза с цел оптимизиране на сортовата структура на ориза при условията на Южна България Р 151 2014-2016 Гл. ас. д-р Свилена Тошева ССА
5. Интродукция, селекция и технология на нови сортове фъстъците и сусама Р 162 2016-2019 Доц. д-р

Станислав Стаматов

ССА
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
6 Лимеца – Древна иновация II” 2014-1-BG01-KA202-001570 2015-2016 Проф. д-р Тенчо Чолаков Международен

INI-Novation GmbH, Германия Изследователски институт по пивоварство и малцуване, Чехия

ССА
7 Инвертаризация и колекциониране на местни растителни генетични ресурси от зеленчукови и ароматни култури с оглед тяхното опазване и целенасочено използване 2011-2016 Доц. д-р Катя Узунджалиева Международен

Хейлунцзянска Селскостопанска Академия, Харбин, КНР

МОН
8 Правата на фермерите за достъп до РГР за производство на храни и селскостопански дейности: приложение на Международния договор за РГР и Протокола от Нагоя в България EEA Grants 2015-2016 Доц. д-р

Станислав Стаматов

Международен

Сдружение „Хора и природа”

Норвежки център по РГР

9 BUL 5014 Screening of Cereal Germplasm Stress Response and Adaptation Potential by Advanced Nuclear, Omics and Physiological Approaches МААЕ – Австрия 2016-2017 Доц. д-р Петър Чавдаров Международен БАН – ИФГР
10. Европейска програма по растителни генетични ресурси (ECPGR) Bioversity International

ECPGR

Постоянен Проф. д-р Тенчо Чолаков Международен
11. Европейска Интегрирана система на Генбанките (AEGIS) Bioversity International

ECPGR

Постоянен Доц. д-р Гергана Дешева Международен
12. Европейски електронен каталог за растителни генетични ресурси (EURISCO) Bioversity International

ECPGR

Постоянен Гл. ас. д-р Николая Велчева Международен
13. Програма Еразъм+ Индивидуално кандидатстване Доц. д-р Гергана Дешева

Представител на ИРГР Садово

Международен