Обява 01/2017

 

Понеделник, 24 април 2017

 

“Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово”

 

Обява

Документация

Техническа спецификация

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

 

Информация

 

Четвъртък   04.05.2017г.

Заповед за удължаване на срока

Информация за удължаване на срока

 

Сряда 10.05.2017г.

Заповед комисия

 

Четвъртък 11.05.2017г.

Протокол

 

Договор