Обява 02/2017

Понеделник, 24 април 2017

“ Доставка на дизелово гориво за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово ”

 

Обява

Документация

Техническа спецификация

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

 

Информация

 

 

Четвъртък 04.05.2017г

Заповед за удължаване на срока

Информация за удължаване на срока

 

Сряда 10.05.2017г.

Заповед Комисия

 

Четвъртък 11.05.2017г.

Протокол

 

Четвъртък 18.05.2017г.

Заповед

 

Четвъртък 25.05.2017г.

Протокол

 

Сряда 07.06.2017г.

Становище на комисията към документацията на ОП Горива