АГРА 2017 – НАЙ-УСПЕШНАТА ЗА ИРГР САДОВО

Международната селскостопанска изложба АГРА 2017 (22-26.02.2017 г.) се оказа най-успешната за Институт по растителни генетични ресурси Садово.

При официалното откриване щандът на Института бе посетен от Министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков, Председателя на ССА проф. Иван Пачев,

Кмета на гр. Пловдив – Иван Тотев, Георги Гергов, мажоритарен собственик на Международния панаир, Зам. Министъра на земеделието и храните на Беларус и

много други официални и неофициални гости. Интерес към експонатите на ИРГР Садово проявиха гости от Турция, Гърция, Македония и Иран.

През 2017 г. ИРГР Садово участва в конкурса за иновации в два раздела. Регистрираният в Патентно ведомство през 2016 г. високодобивен и устойчив на болести сорт пшеница Гинра участва в раздел „Семепроизводство и посадъчен материал“, а новият иновационен сорт сусам Невена, годен за механизирано прибиране, в раздела „Научна дейност“. За наша гордост и двата представени научни продукта на Института бяха класирани от компетентното жури. Така за първи път от обявяването на конкурс за иновации на международното селскостопанско изложение в Пловдив, ИРГР Садово получи две награди в рамките на АГРА 2017.

В заключение можем да обобщим, че представянето ни на АГРА 2017 бе достойно начало на тази юбилейна за ИРГР Садово година.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment