АГРА 2017 – НАЙ-УСПЕШНАТА ЗА ИРГР САДОВО

Международната селскостопанска изложба АГРА 2017 (22-26.02.2017 г.) се оказа най-успешната за Институт по растителни генетични ресурси Садово.

При официалното откриване щандът на Института бе посетен от Министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков, Председателя на ССА проф. Иван Пачев,

Кмета на гр. Пловдив – Иван Тотев, Георги Гергов, мажоритарен собственик на Международния панаир, Зам. Министъра на земеделието и храните на Беларус и

много други официални и неофициални гости. Интерес към експонатите на ИРГР Садово проявиха гости от Турция, Гърция, Македония и Иран.

През 2017 г. ИРГР Садово участва в конкурса за иновации в два раздела. Регистрираният в Патентно ведомство през 2016 г. високодобивен и устойчив на болести сорт пшеница Гинра участва в раздел „Семепроизводство и посадъчен материал“, а новият иновационен сорт сусам Невена, годен за механизирано прибиране, в раздела „Научна дейност“. За наша гордост и двата представени научни продукта на Института бяха класирани от компетентното жури. Така за първи път от обявяването на конкурс за иновации на международното селскостопанско изложение в Пловдив, ИРГР Садово получи две награди в рамките на АГРА 2017.

В заключение можем да обобщим, че представянето ни на АГРА 2017 бе достойно начало на тази юбилейна за ИРГР Садово година.