ПРОЕКТ BGPLANTNET С ДОГОВОР КП-06-Н36/2 Е ОТЛИЧЕН С ГРАМОТА НА ФНИ ЗА НАЙ-УСПЕШНО ОТЧЕТЕН ПРОЕКТ ПРЕЗ 2023 г.

ПРОЕКТ BGPLANTNET С ДОГОВОР КП-06-Н36/2 Е ОТЛИЧЕН С ГРАМОТА НА ФНИ ЗА НАЙ-УСПЕШНО ОТЧЕТЕН ПРОЕКТ ПРЕЗ 2023 г. BGPLANTNET е отличен от Фонд Научни изследвания като най-успешно отчетен проект в научна област Селскостопански науки. Грамотата беше връчена на Доц. д-р Катя Узунджалиева – ръководител на проекта, на тържествена церемония в централната сграда на БАН в…