Селскостопанска академия е представена на XIX сесия на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие (CGRFA) към ФАО

Селскостопанска академия е представена на XIX сесия на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие (CGRFA) към ФАО Доц. д-р Катя Узунджалиева – Директор на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово и доц. д-р Елица Петрова – Директор на Институт по рибни ресурси – Варна, като представители на ССА участват на…

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ ПО ПРОЕКТ НА ФНИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ ПО ПРОЕКТ НА ФНИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ В периода 11-14.07.2023 г. ИРГР-Садово посрещна партньори от Китайската академия за селскостопански науки по двустранен проект на тема „Обогатяване на разнообразието от зърнено-бобови култури между България и Китай – интродукция и оценка във връзка с глобалните климатични промени“,…