ИРГР „К.Малков“ търси да назначи „Биолог, молекулярен“

ИРГР-Садово, обявява свободна щатна бройка (1 бр.) за: „Биолог, молекулярен“, за работа в лаборатория „Молекулярна биология“. Изисквания за заемане на длъжността: Образование: Висше, образователно-квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър“ по молекулярна биология. Опит: не е задължителен. Основни задължения включват: Участие в експериментална биотехнологична и молекулярно-биологична работа по научни и научно-приложни задачи. Анализиране и систематизиране на получените…