Ден на фермера в Садово 2019

Ден на фермера в Садово 2019   На 22.05.2019 г. в ИРГР Садово се проведе традиционния „Ден на фермера”. На събитието присъстваха много фермери, представители на земеделски кооперации, арендатори, фирми – партньори, колеги от АУ Пловдив, ТУ Стара Загора, институтите в ССА и БАН, БАБХ, Национална служба за съвети в земеделието, журналисти и други гости.…