Ден на фермера в Садово – 31.05.2018 г.

Ден на фермера в Садово – 31.05.2018 г.   На 31 май в Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ се проведе традиционният открит „Ден на фермера в Садово“. На празничното събитие, свързано със 145-та годишнина от рождението на „Великият агроном“ на България – Константин Малков (патрон на института), присъстваха много гости: представители от МЗХГ,…

Участие на ИРГР Садово в Международни дни на полето – България (05-07.06.2018 г.)

УЧАСТИЕ НА ИРГР САДОВО С ПЕРСПЕКТИВНИ АЛТЕРНАТИВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ В МЕЖДУНАРОДНИ ДНИ НА ПОЛЕТО 2018 – БЪЛГАРИЯ   На организираните Международни дни на полето – България в периода 05-07.06.2018 г. ИРГР Садово представи демонстративно поле с алтернативни земеделски култури, както и информация за сортове зърнено-житни, от които Институтът произвежда сертифицирани семена. В деня на официалното…