УЧАСТИЕ НА ИРГР САДОВО С ПЕРСПЕКТИВНИ АЛТЕРНАТИВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ В МЕЖДУНАРОДНИ ДНИ НА ПОЛЕТО 2018 – БЪЛГАРИЯ

 

На организираните Международни дни на полето – България в периода 05-07.06.2018 г. ИРГР Садово представи демонстративно поле с алтернативни земеделски култури, както и информация за сортове зърнено-житни, от които Институтът произвежда сертифицирани семена.

В деня на официалното откриване демонстративното поле на Института беше посетено от Председателя на ССА проф. д-р Васил Николов и от организаторите на изложението от Аграрен Университет – Пловдив.

Изложбата беше фокусирана върху някои перспективни алтернативни култури като фъстъци, сусам, подходящ за механизирано прибиране, фуражен грах, медоносното едногодишно тревисто растение фацелия, които са доходоносни и напоследък семена от тях са много търсени от фермерите у нас и в чужбина.

Интерес към демонстративното поле на Института проявиха колеги, университетски преподаватели, земеделски производители и гости на изложението от цялата страна. Посетителите на изложението имаха възможност да обсъдят с учени от ИРГР Садово въпроси, свързани с отглеждането на представените земеделски култури. На фермерите бяха предоставени технологии за отглеждане и добри земеделски практики.

Демонстративното поле беше посетено от гости на международното изложение от чужбна. С основните научни направления и селекционни постижения на Института бяха запознати фермери от Украйна, научни работници от Ливан и Тайланд.