Семинар на националните контактни лица в Европейския електронен каталог за растителни генетични ресурсиEURISCO Training Workshop 2023се проведе в Пловдив

В периода 12–14.09.2023 г. в Пловдив се проведе Семинар на националните контактни лица в Европейския електронен каталог за растителни генетични ресурс “EURISCO Training Workshop 2023”. Организатор и финансираща организация на събитието е Европейската програма по растителни генетични ресурси с любезното партньорство на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, част от структурата на Селскостопанска Академия.

В семинара взеха участие 17 представители на генбанките в Германия, Великобритания, Дания, Австрия, Израел, Унгария, Полша, Италия, Испания, Португалия, Латвия, Естония, Грузия, Кипър, Черна Гора, Сърбия и България. Семинарът беше воден от координатора на Европейския електронен каталог д-р Щефан Вайс от Лайбниц Институт по растителна генетика и изследване на културните растения – Гатерслебен, Германия. От българска страна в работната група участва доц. д-р Николая Велчева от ИРГР-Садово – национално контактно лице в EURISCO.

Дневният ред на семинара включваше доклади от всички участници за развитието и състоянието на документацията на растителни генетични ресурси в страните, които представляват. Координаторът д-р Щефан Вайс запозна работната група с подобрената инфраструктурата на EURISCO. Основният фокус беше поставен върху подобряването на качеството и пълнотата на паспортната информация и процеса на подготовка и качване на данни за характеризиране и оценка. Дискутирано беше включване на допълнителна визуализация и възможности за статистически анализ на данните в EURISCO. Също така се извърши преглед на разширението на EURISCO с данни за in situ съхранение на диви родственици на културните растения и по-специално беше обсъден и разяснен новия стандарт (дескриптор), както и планираните механизми за качване на данните от националните контактни лица.

По време на семинара участниците посетиха Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, където бяха посрещнати от Директора доц. д-р Катя Узунджалиева. Работната програма на посещението включваше запознаване с работата на Националната семенна генбанка и Информационния център. Представена беше новата Информационна система на генбанката, създадена по проект BGPLANTNET, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и Дигиталния каталог за местни растителни генетични ресурси, резултат от работата по ННП Храни. Гостите посетиха Музея на земеделската наука в Садово. Доц. д-р Катя Узунджалиева представи основните научни направления на изследователската работа в Института. Участниците в семинара дегустираха традиционни местни продукти – погача от Садовска пшеница, фъстъци от различни сортове на Института, сусамки и др. По време на визитата на националните контактни лица в EURISCO бяха представени целите и дейностите по проекта GRAINEFIT, финансиран по Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие на ФАО, в който ИРГР-Садово е партньор.

Домакините от ИРГР-Садово организираха богата културна програма на участниците в EURISCO Training Workshop 2023. Посетен беше Историческият комплекс „Старинен Пловдив“ и беше организирана екскурзия до Бачковския Манастир. На официалната вечеря в традиционния ресторант “Мегдана” в Пловдив присъства и Националния координатор на растителни генетични ресурси в България доц. д-р Катя Узунджалиева. Рекламни материали за града бяха любезно предоставени от Община Пловдив, Отдел „Маркетинг и реклама“.