Целенасочената селекционно-подобрителна работа при пшеницата в България започва през 1902 като част от научната програма на Първата земеделска опитна станция в Садово, сега Институт по растителни генетични ресурси.

На нивото на биологичните науки в началото на миналия век, селекцията при пшеницата в България  е поставена методично правилно от Константин Малков, който е основоположник на земеделската наука у нас.

За своята 115 годишна история, селекцията при пшеницата присъства неизменно в програмите на научните институции, съществували на територията на Садово. Работено е по всички известни класически методи, създадени са и внедрени в практиката 42 сорта обикновена зимна пшеница, както и нова генетична плазма, носителка на ценни стопански признаци.

Главната цел на Програмата по селекция на обикновената зимна пшеница, разработвана в Института по растителни генетични ресурси «К.Малков» – гр. Садово е:

Пшеница

  • Създаване и проучване на нови високодобивни и висококачествени сортове и нова генетична плазма от зимна обикновена пшеница с екологическа пластичност, подходящи за сухите райони на страната, при следните приоритетни направления:
  • Постигане на необходимата сухоустойчивост за осигуряване на постоянни и стабилни добиви за сухите условия на страната
  • Създаване на нови икономично-ефективни сортове подходящи за ниски вложения в производството
  • Разработване на отделни звена от технологията на пшеницата

Фъстъци и сусам

  • Интродукция, селекция и технология на нови сортове фъстъци и сусам
  • Създаване на ранозрели, високодобивни, устойчиви на болести, с добри стопански качества сортове фъстъци и сусам, подходящи за механизирано отглеждане и прибиране. Интродуциране и проучване на нови сортове фъстъци и сусам за целите на селекцията и производството. Разработване и усъвършенстване на отделни звена от технологията на производство на фъстъци и сусам.

Ориз

  • Създаване и адаптиране на сортове ориз (Oryza sativa L.), с висока продуктивност, качество и адаптивност.

Сортоподдържане на селекционираните в ИРГР сортовете

 

ПОСТИЖЕНИЯ:

Сортове по култури, създадени в програмата.

Сортове обикновена зимна пшеница в: Садово 1, Победа, Катя, Момчил, Бонония, Садовска белия, Мургавец, Мустанг, Боряна, Прелом, Юнак, Петя, Садово 552, Садово 772, Гея 1, Гинес, Люсил, Диамант, Царевец,  Фермер, Николай, Никибо, Гизда и Гинра

Сортове фъстъци : ИРГР-2609, Калина, Кремена, Росица, Орфей, Станко и Цветелина.

Сортове сусам : Жълт садовски 6, Милена и София.

Сортове ориз : Пловдивски 22, Роза, Мизия, Милкана, Искра, ИРГР Дани, ИРГР Вики и Аваля.

Патентна дейност

В отдела се провеждат процедури свързани с изготвяне на документи за получаване правна закрила на нови сортове и поддръжка на сертификати на сортовете, създадени в ИРГР. Институтът по растителни генетични ресурси „ К. Малков“ към настоящия момент притежава и поддържа 67 сертификата за сортове от различни култури, издадени от Патентно ведомство на Република България.

В Официалната сортова листа списък А и Б на Р България са включени 16 сорта обикновена зимна пшеница, 4 сорта овес, 4 сорта фъстъци, 3 сорта грах, 2 сорта домати, 2 сорта сусам и по 1 сорт ориз, ечемик, твърда пшеница, ръж, тритикале, салата, пипер и алабаш.

 

Обикновена зимна  пшеница Фъстъци Грах Домати Тритикале
Садово 1 Боряна Калина Теди Трапезица Рожен
Победа ИРГР Фермер Кремена 23-ЕВесела Бонония Салата
Момчил КМ 135 Станко Мир Алабаш ИРГР Ира
Садово 772 Царевец Цветелина Овес Ники Пипер
Гея 1 Николай Ориз Мина Твърда   пшеница Девен
Мургавец Никибо Аваля Калоян, Деница Сусам
Юнак Гизда Ечемик Катан, Ръж София
Диамант Гинра Поток ИРГР Марина Миленим Милена

 

През 2017 г. са издадени сертификати за 3 нови сорта сусам – Невена, Аида и Валя, пригодни за механизирано прибиране.