Обява 01/2018

Вторник, 09 януари 2018г.

“Преустройство на съществуваща лаборатория в хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културните растения (ДРКР) и на застрашени растителни видове в Националната генбанка на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, гр. Садово

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Документация

Техническа спецификация – Приложение № 1

Методика за оценка – Приложение № 2

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11

Образец 12

Образец 13

Образец 14

Образец 15

Образец 16

Образец 17

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment