ДЕМОНСТРАТИВНО ПРЪСКАНЕ НА ПОСЕВИ ПШЕНИЦА С ДРОН В ИРГР-САДОВО


На 21.06.2022 г. на опитното поле на Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово се проведе презентация и демонстрация на земеделски дрон. Гости на събитието бяха земеделски производители и ученици от Селскостопанската гимназия (ССГ) в гр. Садово, с която ИРГР работи в партньорство. Гостите на събитието бяха запознати с приложението на Интелигентното растениевъдство при полски култури, а също така и с целите и задачите на ННП Интелигентно растениевъдство (Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“ на Министерството на образованието и науката (МОН), одобрена с Решение на МС № 866/26.11.2020 г.). По тази национална програма институтите на Селскостопанска Академия (ССА) работят съвместно с Българска Академия на Науките (БАН), Тракийски Университет (ТрУ) – Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национален институт по метеорология и хидрология – НИМХ и Аграрен университет – Пловдив. Фирма DJI Agriculture направи презентация и демонстрация на земеделски дрон DJI Agras T 30. Извършено бе пръскане на пшеничени посеви.

Фирма DJI Agriculture направи презентация и демонстрация на земеделски дрон DJI Agras T 30. Извършено бе пръскане на пшенични площи.