Дата на публикуване 20.11.2023г.
ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово търси да назначи „Биолог, молекулярен“

 

ИРГР-Садово обявява свободна щатна бройка (1 бр.) за: „Биолог, молекулярен“, за работа в лаборатория „Молекулярна биология“.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: Висше, образователно-квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър“ по молекулярна биология.

Опит: не е задължителен.

Основни задължения включват:

Участие в експериментална биотехнологична и молекулярно-биологична работа по научни и научно-приложни задачи. Анализиране и систематизиране на получените резултати и извършване на статистическа обработка на данните. Съставяне на техническа документация за изпълнените лабораторни работи.

Условия на труд:

Месторабота: гр. Садово, ИРГР „К. Малков“

Период: Договор, безсрочен с изпитателен срок от 6 месеца.

Заетост: пълна (8 часов работен ден), 5 дневна работна седмица.

Транспорт: Осигурен служебен транспорт от ключови точки в гр. Пловдив.

Полагаем платен годишен отпуск.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за работа, адресирано до Директора на ИРГР “К.Малков“ – гр. Садово;
  2. Автобиография (CV европейски формат);
  3. Диплом за завършено образование.

Подаването на документите може да се извършва, както на място на адрес: гр. Садово, ул. „Дружба“ № 2, така и на е-mail: ipgr_sadovo@abv.bg

Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. За интервю за работа ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

ОЧАКВАМЕ ВИ!


Дата на публикуване 29.08.2022г.

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ „К. МАЛКОВ“ – САДОВО

Срок за подаване на документи: 1 месец от публикуване на обявата

 

Дата на публикуване 18.10.2022г.

Програма на доц. д-р Катя Узунджалиева

 

 


09 август 2021 година

ИРГР САДОВО ПРЕДЛАГА СЕМЕНА ЗА СЕИТБА

Запознайте се с офертата, цените и характеристиката на сортовете, предлагани от ИРГР.

1. Оферта за семена на ИРГР Садово 2021 г.
2. Цени на семената 2021 г.
3. Характеристики на сортовете, от които ИРГР Садово предлага семена


14 януари 2021 година

Оферти по процедура № BG06RDNP001-16.003, по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Оферти интернет сайт

Оферти информационен семинар

Оферти информационна конференция

Оферти командировки (нощувки)

Оферти GPS оборудване

Оферти метеорологична станция

Оферти офис оборудване

Оферти печатни материали

Оферти почвено картиране, пробовземане, анализ и препоръки за торене

Оферти публикации

Оферти работна среща


21  декември 2020 година

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.003, по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

1. Офис техника

2. Разходи командировки (нощувки)

3. Почвено картиране

4. Публикации в регионални медии

5. Електронна страница

6. Печатни материали

7. Работна среща

8. Семинар

9. Конференция

10. GPS оборудване

11. Софтуер за GPS навигация

12. Метеорологична станция

13. Разходи командировки (пътни)

 


 

06 август 2020 година

 

ИРГР Садово предлага семена за посев – Виж актуалните цени за 2020 г.

 


 

08 февруари 2020 година

 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.001, по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

1. ПоканаGPS – Оферти

2. ПоканаАнализОферти

3. ПоканаИнтернет страницаОферти

4. ПоканаКомандировкиОферти

5. ПоканаКонференцииОферти

6.. ПоканаМашина за засаждане

7. ПоканаМетеорологична станцияОферти

8. Покана   Офис  техника – Оферти

9. Покана   Печатни материали  – Оферти

10. Покана –   Публикации – 

11. Покана Работна среща – Оферти

12. ПоканаСеминар – Оферти

13. Покана Торове – 

 


 

ИРГР – Садово предлага елитни семена за посев през 2020г.

 Свали оферта за семена 2020г.  

 Свали актуални цени за 2020г. 


ЦЕНИ НА ПРОДУКЦИЯТА В ИРГР САДОВО ОПРЕДЕЛЕНИ НА ДС ЗА 2020 г.

Продукция

Цена без ДДС

лв./кг.

1

Пшеница, тритикале, ечемик, овес и ръж Базови семена

0.75

2

Пшеница, ечемик, ръж, тритикале и овес – С1

0.60 при покупка до 2.5т

0.55 при покупка над 2.5т

3

Житни семена от селекционера

0.60

4

Пшеница зърно

Борсова цена

5

Отсевки житни

0.20

6

Грах – Базови семена ( за чужбина ) 

2.50

7

Грах – Базови семена

1.80

8

Грах – С1

1.50 при покупка до 10 т

1.35 при покупка над 10т

9

Отсевки грах

0.35

10

Слънчоглед

Борсова цена