08 февруари 2020 година

 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.001, по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

1. ПоканаGPS – Оферти

2. ПоканаАнализОферти

3. ПоканаИнтернет страницаОферти

4. ПоканаКомандировкиОферти

5. ПоканаКонференцииОферти

6.. ПоканаМашина за засаждане

7. ПоканаМетеорологична станцияОферти

8. Покана   Офис  техника – Оферти

9. Покана   Печатни материали  – Оферти

10. Покана –   Публикации – 

11. Покана Работна среща – Оферти

12. ПоканаСеминар – Оферти

13. Покана Торове – 

 


 

ИРГР – Садово предлага елитни семена за посев през 2017 г. Свали актуални цени 2017


ЦЕНИ НА ПРОДУКЦИЯТА В ИРГР САДОВО ОПРЕДЕЛЕНИ НА ДС ЗА 2017 г.

Продукция

Цена без ДДС

лв./кг.

1

Пшеница и ечемик Базови семена

0.75

2

Тритикале – Базови семена

0.80

3

Ръж – Базови семена

0.80

4

Грах – Базови семена

2.50

5

Овес – Базови семена

0.80

6

Зърнено-житни (семена от селекционера) по базова цена

0.75 – 0.80

7

Пшеница, ечемик и овес – С1

0.50

8

Тритикале – С1

0.50

9

Грах – С1

2.20

10

Пшеница зърно

Борсова цена (към момента над 0.28)

11

Отсевки пшеница

0.20

12

Отсевки грах

0.35

13

Слънчоглед

Борсова цена