06 август 2020 година

 

ИРГР Садово предлага семена за посев – Виж актуалните цени за 2020 г.

 


 

08 февруари 2020 година

 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.001, по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

1. ПоканаGPS – Оферти

2. ПоканаАнализОферти

3. ПоканаИнтернет страницаОферти

4. ПоканаКомандировкиОферти

5. ПоканаКонференцииОферти

6.. ПоканаМашина за засаждане

7. ПоканаМетеорологична станцияОферти

8. Покана   Офис  техника – Оферти

9. Покана   Печатни материали  – Оферти

10. Покана –   Публикации – 

11. Покана Работна среща – Оферти

12. ПоканаСеминар – Оферти

13. Покана Торове – 

 


 

ИРГР – Садово предлага елитни семена за посев през 2020г.

 Свали оферта за семена 2020г.  

 Свали актуални цени за 2020г. 


ЦЕНИ НА ПРОДУКЦИЯТА В ИРГР САДОВО ОПРЕДЕЛЕНИ НА ДС ЗА 2020 г.

Продукция

Цена без ДДС

лв./кг.

1

Пшеница, тритикале, ечемик, овес и ръж Базови семена

0.75

2

Пшеница, ечемик, ръж, тритикале и овес – С1

0.60 при покупка до 2.5т

0.55 при покупка над 2.5т

3

Житни семена от селекционера

0.60

4

Пшеница зърно

Борсова цена

5

Отсевки житни

0.20

6

Грах – Базови семена ( за чужбина ) 

2.50

7

Грах – Базови семена

1.80

8

Грах – С1

1.50 при покупка до 10 т

1.35 при покупка над 10т

9

Отсевки грах

0.35

10

Слънчоглед

Борсова цена