ДИРЕКТОР

Доц. д-р Катя Узунджалиева

тел./факс: 032 629026

мобилен тел.: 0888 644 585

e-mail: ipgr_sadovo@abv.bg

ЗАМ. ДИРЕКТОР

Доц. д-р Станислав Стаматов

мобилен тел.: 0888 147531

e-mail: stanislav44@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ

“Растителни генетични ресурси”

Доц. д-р Гергана Дешева

мобилен тел.: 0879 554898

e-mail: gergana_desheva@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ

„Селекционно-генетичен”

Доц. д-р Златина Ур

мобилен тел.: 0884 822530

e-mail: zlatinapg@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ

„Качество на сортовете и семената”

Гл. ас. д-р Благой Андонов

мобилен тел.: 0878 159774

e-mail: blg_an@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ

„Растителни биотехнологии”

Ас. д-р

Станислава Статева

мобилен тел.:0897 571 157

e-mail: stanislava.stateva@gmail.com

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ

„Бюро за научно обслужване и маркетинг”

Ас. Иван Алексиев

мобилен тел.: 0889 719516

e-mail: alexsievi@abv.bg 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ

“Международно сътрудничество и проекти”

Гл. ас. д-р Николая Велчева

мобилен тел.: 0885 012480

e-mail: nikolaya_velcheva@abv.bg