Screen Shot 2017-01-30 at 1.09.27 PM

Доц.  д-р

Златина Ур

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

 

Област на научни изследвания

Селекция и генетика

Селекция и проучване на нови високодобивни и висококачествени сортове обикновена зимна пшеница.

Създаване и проучване на нова генетична плазма от обикновена зимна пшеница.

Изучаване на качествата на диви родственици за участие в хибридизационни схеми.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

тел./факс: 032 629026

GSM: 0884 822 530

 e-mail: zlatina_uhr@ipgr.org

zlatinapguhr@abv.bg

prof_Matev

Проф. д-р

Александър Матев

 

Област на научни изследвания

Почвознание;
Агротехнологии;
Биологично земеделие.

 

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0888330435

e-mail: sa6_m@abv.bg

Screen Shot 2017-01-30 at 1.11.15 PM

Доц. дн

Станислав Стаматов

Област на научни изследвания

Селекция и генетика

Интродукция, селекция и агротехника на сусам и фъстъци.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0877 853 764

          0898 483 250

e-mail: stanislav_stamatov@ipgr.org

stanislav44@abv.bg

Screen Shot 2017-01-30 at 1.13.46 PM

Доц. д-р

Свилена Тошева

НАУЧЕН СЕКРЕТАР

Област на научни изследвания

Селекция и генетика
Селекция, интродукция, проучване на устойчивостта към фитопатогенни причинители на икономически важни болести, качество на зърното при ориза.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0878 159 162

e-mail: svilena_tosheva@ipgr.org

sv.tocheva@abv.bg

Screen Shot 2017-01-30 at 1.16.14 PM

Доц. д-р

Манол Дешев

Област на научни изследвания

Селекция и генетика

Селекция на фъстъци и сусам:

  • устойчивост на болести;
  • механизирано прибиране.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0879 163 753

e-mail: manol_deshev@ipgr.org

manol_deshev@abv.bg

Screen Shot 2017-01-30 at 1.17.27 PM

       Доц. д-р

Радослав Чипилски

Патентна дейност

Област на научни изследвания

Селекция и генетика

Физиологична оценка на селекционните материали от обикновена зимна пшеница (Triticum aestivum).

Селекция, студоустойчивост и сухоустойчивост на житни култури.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0899 586 468

         0876 137 562

e-mail: radoslav_chipilski@ipgr.org

radotch@abv.bg

andonov1

Гл. ас. д-р

Благой Андонов 

Област на научни изследвания

Селекция на обикновена зимна пшеница:

  • вътревидова хибридизация;
  • устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори.

Сортоподдържане и семепроизводство на основни полски култури.

 

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив
GSM: 0878 159 774
e-mail: blagoy_andonov@ipgr.org

blg_an@abv.bg

image01

       Гл. ас. д-р

Богдан Бончев

Област на научни изследвания

Селекция и генетика
Селекция на тритикале
Агроекологични опити със сортове тритикале

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0877 104 765

0878 837 599
email: bogdan_bonchev@ipgr.org

bogybontchev@yahoo.com

Screen Shot 2017-01-30 at 1.20.55 PM

Гл. ас. д-р

Евгений Димитров

Област на научни изследвания

Селекция и генетика

Имунитетни прояви на зърнено-житни култури по отношение на гъбни патогени.

Епидемиология на икономически важни гъбни патогени.

Отбор на устойчиви към болести селекционни материали.

Ефективност на химични средства за контрол на болестите.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0876 993 753                                  

e-mail: evgeniy_dimitrov@ipgr.org

genipd@abv.bg

Гл. ас. д-р

Теодора Ангелова

Област на научни изследвания
Проучване на технологичните качества при зърнено-житни култури

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0879 178 375

e-mail: teodora_angelova@ipgr.org

tedy_ang_1@abv.bg