Проф. д-р Тенчо Чолаков
Директор

Проф. д-р

Тенчо Чолаков

ДИРЕКТОР
Национален координатор на РГР в ECPGR

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

  • Управление на ex situ колекции РГР.
  • Куратор по зеленчукови култури.
  • Технологии за конвенционално и биологично производство на зеленчуци в полски условия.
  • Влияние на основните екологични фактори върху продуктивността на зеленчуковите култури и възможности за оптимизиране факторите на околната среда.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

тел./факс: 032 629026

GSM: 0888 644 585

         0888 644 451
e-mail: ipgr_sadovo@abv.bg

gerganadesheva

Доц. д-р

Гергана Дешева

Ръководител на Отдел РГР

Национална Генбанка

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Съхранение на РГР в семенна генбанка.Мониторинг на съхранението; база данни за поддържане на генетично разнообразие и прогнозиране на необходимостта от репродуциране на семенните проби.

Сортовата идентичност, междусортово вариране и вътресортово вариране при зърнено житни култури чрез методите на ISTA.

Поддържане и оценка на еx situ колекция от видове пшеници и техните диви родственици чрез използване на международни дескриптори.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0879 554 898

e-mail:

gergana_desheva@abv.bg

cvetelinastoilova

Доц. д-р

Цветелина Стоилова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

 

Събиране, изучаване и обогатяване на колекции от зърнено-бобови култури: вигна, фасул, леща.

Молекулярни маркери.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

e-mail: tz_st@abv.bg

petarchavdarov

Доц. д-р

Петър Чавдаров

Председател на Общо събрание на учените

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Проучвания върху имунитетните реакции на културните растения към фитопатогените при полски и лабораторни условия.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0889 871 629

e-mail: chavdarov_petar@abv.bg

katq

Доц. д-р

Катя Узунджалиева

Научен секретар

 

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Опазване, съхранение и  използване на растителни генетични ресурси от  медицински и декоративни видове с Български и чуждестранен произход, опазване и използване на дивите родственици на културните растения, редки и защитени видове от Българската флора.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0879 016 974
e-mail: k_spassova@abv.bg

totka

Гл. ас. д-р

Тотка Тодорова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, изучаване и съхраняване на колекции от зеленчукови култури: краставици, дини, пъпеши, тикви, салати, спанак и други.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0876 358375

e-mail: tony.todorova@abv.bg

image00

Гл. ас. д-р

Николая Велчева

Информационен център за РГР

Международно сътрудничество и проекти

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

  • Информация и документация на растителни генетични ресурси.
  • Национален регистър за РГР.
  • Международни бази данни.
  • Национално контактно лице в EURISCO.
  • Анализ на генетичното разнообразие чрез статистически методи.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0885 012 480

          0876 299 375

e-mail: 

nikolaya_velcheva@abv.bg

image03

Гл. ас. д-р

София Петрова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Поддържане, оценка и използване на РГР от нахут, бакла, грах, лупина, секирче и бурчак.

In situ опазване на диви родственици, интродукция, стопански и технологични качества, устойчивост на абиотични и биотични стресови фактори.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0898 429 946

         0876 183 755
e-mail:

soniapetrova123@abv.bg

evgenia

Ас. д-р

Евгения Вълчинова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Проучване, събиране и изучаване на колекциите от ръж и овес.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0889 285 770

         0878 723 754
e-mail: zenj_val@abv.bg

image04

Ас. д-р

Николай Нейков

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, изучаване и обогатяване на колекциите от ечемик, твърда пшеница и тритикале.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0887 522 724

          0876 375 726

e-mail:

 neykov.nikolay@gmail.com

albena

Ас. д-р

Албена Пенчева

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Проучване, събиране, изучаване и обогатяване на колекцията от царевица.

Еx situ опазване на инбредни линии, местни популации и стари сортове, интродукция, култивиране, абиотични и биотични стресови фактори.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0898 305 056

         0876 845 375      

e-mail:

albena_pencheva1972@abv.bg

image05

Ас.

Иван Алексиев

Бюро за научно обслужване и маркетинг

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, изучаване и обогатяване на колекциите от зърнено-житни: сорго, просо и маслодайни култури.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0889 719 516

e-mail: alexievi@abv.bg

maria

Ас. инж.

Мария Събева

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Биохимична оценка на растителни генетични ресурси.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0877 737 541

e-mail: sabeva_m@abv.bg

image01

Ас.

Мария Петрова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, проучване и обогатяване на колекции от фуражни, житни и бобови треви и диви родственици.

Генетична характеристика чрез молекулярни маркери.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0896 327 930

         0876 253 750
e-mail: maredped@abv.bg

milena

Ас.

Милена Николова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, изучаване, обогатяване и съхранение на колекциите от лукови, зелеви и подправни култури.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0898 466 803

         0878 053 375

e-mail: m.nikolova78@gmail.com

image02

Ас.

Божидар Кьосев

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, проучване, съхранение, поддържане и документация на РГР от род Triticum и техните диви родственици.

Сортовата идентичност, междусортово вариране и вътресортово вариране чрез методите на ISTA за семеконтрол при видове пшеници.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0878 818 375
e-mail: bozo_dar@yahoo.com