cvetelinastoilova

Доц. д-р

Цветелина Стоилова

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Управление на ex situ колекции РГР

Събиране, изучаване и обогатяване на колекции от зърнено-бобови култури: вигна, фасул, леща.

Молекулярни маркери.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

тел./факс: 032 62 90 26

GSM: 0879 016 974

e-mail: tz_st@abv.bg

Проф. д-р Тенчо Чолаков
Директор

Проф. д-р

Тенчо Чолаков

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

 • Управление на ex situ колекции РГР.
 • Куратор по зеленчукови култури.
 • Технологии за конвенционално и биологично производство на зеленчуци в полски условия.
 • Влияние на основните екологични фактори върху продуктивността на зеленчуковите култури и възможности за оптимизиране факторите на околната среда.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

тел./факс: 032 629026

GSM: 0878 613 750
e-mail: tenizk@mail.bg

katq

Доц. д-р

Катя Узунджалиева

Д И Р Е К Т О Р

Национален координатор на РГР в ECPGR

 

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Опазване, съхранение и  използване на растителни генетични ресурси от  медицински и декоративни видове с Български и чуждестранен произход, опазване и използване на дивите родственици на културните растения, редки и защитени видове от Българската флора.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

тел./факс: 032 62 90 26

GSM: 088 8 644 585


e-mail:
ipgr_sadovo@abv.bg

            k_spassova@abv.bg

petarchavdarov

Доц. д-р

Петър Чавдаров

Председател на Общо събрание на учените

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Проучвания върху имунитетните реакции на културните растения към фитопатогените при полски и лабораторни условия.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0889 871 629

e-mail: chavdarov_petar@abv.bg

gerganadesheva

Доц. д-р

Гергана Дешева

Национална Генбанка

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Съхранение на РГР в семенна генбанка.Мониторинг на съхранението; база данни за поддържане на генетично разнообразие и прогнозиране на необходимостта от репродуциране на семенните проби.

Сортовата идентичност, междусортово вариране и вътресортово вариране при зърнено житни култури чрез методите на ISTA.

Поддържане и оценка на еx situ колекция от видове пшеници и техните диви родственици чрез използване на международни дескриптори.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0879 554 898

e-mail:

gergana_desheva@abv.bg

image00

Гл. ас. д-р

Николая Велчева

Международно сътрудничество

Музей

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

 • Информационен център.
 • Национален регистър за РГР.
 • Международни бази данни.
 • Национално контактно лице в EURISCO.
 • Анализ на генетичното разнообразие чрез статистически методи.

 

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0885 012 480

          0876 299 375

e-mail: 

nikolaya_velcheva@abv.bg

image03

Гл. ас. д-р

София Петрова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Поддържане, оценка и използване на РГР от нахут, бакла, грах, лупина, секирче и бурчак.

In situ опазване на диви родственици, интродукция, стопански и технологични качества, устойчивост на абиотични и биотични стресови фактори.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0898 429 946

         0876 183 755
e-mail:

soniapetrova123@abv.bg

evgenia

 Гл. ас. д-р

Евгения Вълчинова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Проучване, събиране и изучаване на колекциите от ръж и овес.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0889 285 770

         0878 723 754
e-mail: zenj_val@abv.bg

image04

Гл. ас. д-р

Николай Нейков

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, изучаване и обогатяване на колекциите от ечемик, твърда пшеница и тритикале.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0876 375 726

e-mail:

 neykov.nikolay@gmail.com

stanislavaa

Гл. ас. д-р

Станислава Статева 

Област на научни изследвания

Растителни биотехнологии

 • Микроразмножаване in vitro.
 • Съхранение in vitro.
 • Клетъчни суспендиални култури.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0897 571 157

e-mail: stanislava.stateva@gmail.com

albena

Гл. ас. д-р

Албена Пенчева

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Проучване, събиране, изучаване и обогатяване на колекцията от царевица.

Еx situ опазване на инбредни линии, местни популации и стари сортове, интродукция, култивиране, абиотични и биотични стресови фактори.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0898 305 056

         0876 845 375      

e-mail:

albena_pencheva1972@abv.bg

IMG_20181015_204425 (1)

ас. д-р

Елисавета Василева

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Управление на ex situ колекции РГР

Куратор на листни и тиквови зеленчукови култури

от род Lactuca, род Spinacia, род Cichorium, сем. Cucurbitaceae и др.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0892 467 559

e-mail: esvirgr@abv.bg

image02

Ас. д-р

Божидар Кьосев

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, проучване, съхранение, поддържане и документация на РГР от род Triticum и техните диви родственици.

Сортовата идентичност, междусортово вариране и вътресортово вариране чрез методите на ISTA за семеконтрол при видове пшеници.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0878 818 375
e-mail: bozo_dar@yahoo.com

maria

Ас. д-р инж.

Мария Събева

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Биохимична оценка на растителни генетични ресурси.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0877 737 541

e-mail: sabeva_m@abv.bg

image05

Ас.

Иван Алексиев

Бюро за научно обслужване и маркетинг

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, изучаване и обогатяване на колекциите от зърнено-житни: сорго, просо и маслодайни култури.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0889 719 516

e-mail: alexievi@abv.bg

image01

Ас.

Мария Петрова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, проучване и обогатяване на колекции от фуражни, житни и бобови треви и диви родственици.

Генетична характеристика чрез молекулярни маркери.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0896 327 930

         0876 253 750
e-mail: maredped@abv.bg

milena

Ас.

Милена Николова

Област на научни изследвания

Растителни генетични ресурси

Събиране, изучаване, обогатяване и съхранение на колекциите от лукови, зелеви и подправни култури.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0898 466 803

         0878 053 375

e-mail: m.nikolova78@gmail.com