stanislavaa

Гл. ас. д-р

Станислава Статева

Ръководител Отдел „Растителни биотехнологии”

Област на научни изследвания

Растителни биотехнологии

  • Микроразмножаване in vitro.
  • Съхранение in vitro.
  • Клетъчни суспендиални култури.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив

GSM: 0897 571 157

e-mail: stanislava.stateva@gmail.com

S.Kachakova (1)

Ас. д-р

Светла Качакова

Област на научни изследвания

 

Растителни биотехнологии
Биотехнологични методи за селекция на пшеница:

  • антерни култури;
  • ембрио култури.

За контакти

4122 Садово, ул. „Дружба” № 2

Област Пловдив
GSM: 0878 288 823

0876 456 375
e-mail: roni.2005@abv.bg