• „Ръководство“
  • Отдел „Растителни Генетични Ресурси“
  • Отдел „Селекционно-генетичен“
  • Отдел „Качество на сортовете и семената“
  • Отдел „Растителни биотехнологии“