ИРГР-Садово, обявява свободна щатна бройка (1 бр.) за: „Биолог, молекулярен“, за работа в лаборатория „Молекулярна биология“.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: Висше, образователно-квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър“ по молекулярна биология.

Опит: не е задължителен.

Основни задължения включват:

Участие в експериментална биотехнологична и молекулярно-биологична работа по научни и научно-приложни задачи. Анализиране и систематизиране на получените резултати и извършване на статистическа обработка на данните. Съставяне на техническа документация за изпълнените лабораторни работи.

Условия на труд:

Месторабота: гр. Садово, ИРГР „К. Малков“

Период: Договор, безсрочен с изпитателен срок от 6 месеца.

Заетост: пълна (8 часов работен ден), 5 дневна работна седмица.

Транспорт: Осигурен служебен транспорт от ключови точки в гр. Пловдив.

Полагаем платен годишен отпуск.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за работа, адресирано до Директора на ИРГР “К.Малков“ – гр. Садово;
  2. Автобиография (CV европейски формат);
  3. Диплом за завършено образование.

Подаването на документите може да се извършва, както на място на адрес: гр. Садово, ул. „Дружба“ № 2, така и на е-mail: ipgr_sadovo@abv.bg

Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. За интервю за работа ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

ОЧАКВАМЕ ВИ!