Обява 01/2017

Понеделник, 24 април 2017

 

“Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – гр. Садово”

 

Обява

Документация

Техническа спецификация

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

 

Информация

 

Четвъртък   04 май 2017г.

Заповед за удължаване на срока

Информация за удължаване на срока

 

Сряда 10 май 2017г.

Заповед комисия

 

Четвъртък 11 май 2017г.

Протокол

Договор