Обява 07/2017

Сряда, 13 декември 2017г.

 

“ Доставка на минерални торове, необходими за дейността на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово за 2018 г.”

 

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация и образци

 

Вторник, 09.01.2018г.

Разяснения по реда на чл. 180, ал. 2 от ЗОП

 

Сряда, 10.01.2018г.

Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата

 

Четвъртък, 11.01.2018г.

Протокол на комисията от 10.01.2018 г.

 

Сряда, 17.01.2018г.

Протокол на комисията

Писмо до „Нитроферт“ ЕООД

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment