Обява 03/2019

Четвъртък, 5 септември 2019

 

Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово и избор на координатор на балансираща група”

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Техническа Спецификация – ОП Ел. Енергия 2019г.

Документация

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.30 от ЗОП

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment