Обява 02/2017

Понеделник, 24 април 2017

“ Доставка на дизелово гориво за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово ”

 

Обява

Документация

Техническа спецификация

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

 

Информация

 

 

Четвъртък 04 май 2017г

Заповед за удължаване на срока

Информация за удължаване на срока

 

Сряда 10 май 2017г.

Заповед Комисия

 

Четвъртък 11 май 2017г.

Протокол

 

Четвъртък 18 май 2017г.

Заповед

 

Четвъртък 25 май 2017г.

Протокол

 

Сряда 07 юни 2017г.

Становище на комисията към документацията на ОП Горива

 


 

Четвъртък 15 юни 2017г.

Договор обществена поръчка гориво 2017г.